Mogelijke Producten

Brandveiligheidadvisering bestaat uit een zeer groot scala van diverse producten, productonderdelen of samenvoegingen van diverse producten. Het is ondoenlijk alle producten hieronder weer te geven. Toch willen we een zo compleet mogelijk beeld geven van mogelijke producten en/of diensten. Hieronder volgt een limitatieve opsomming:

 • Masterplan Brandveiligheid, ook wel brandpreventieplan (in overeenstemming met de beoordelingmethode IBB);
 • Programma's van Eisen (PvE) brandbeveiligingsinstallaties, ook wel genoemd Uitgnagspunten Documenten (UpD), zoals brandmeldinstallatie, sprinklerinstallatie, schuimblusinstallatie, rook- en warmte afvoerinstallatie, ontruimingsalarminstallatie, watermistinstallatie, etc.;
 • Vuurlastberekening;Brandoverslagberekening;
 • Opvang- en doorstroomcapaciteit;
 • Ontruimings- of evacuatiesimulatie (Simulex: zie voorbeeld Simulex);
 • Simulaties van lucht- en rookstromingen, zichtlengte, temperaturen in gebouwen en bouwwerken geen gebouw zijnde, ook wel CFD genoemd;
 • Dynamische brandsimulatie (Fire Dynamic Simulation), ook wel aangeduid als FDS;
 • Begeleiding aanvraag omgevingsvergunning (bouw- en/of gebruiksvergunning of gebruiksmelding) op het gebied van de brandveiligheid;
 • Gebouwcertificering volgens de Regeling "Toezicht Brandveilig Gebruik Bouwwerk", ook wel BGB genoemd;
 • Second Opinions;
 • Ondersteuning juridische procedures.