Over STE Caribbean N.V.

STE Caribbean N.V. is een bedrijf dat is gespecialiseerd in hoogwaardige dienstverlening op het gebied van brandveiligheidsadvies, -onderzoek en Fire Safety Engineering (FSE), duurzaam bouwen, milieutechniek en Oliebestrijding. Op basis van onze brede marktkennis en vakinhoudelijke expertise ondersteunen wij onze opdrachtgevers bij het oplossen van vraagstukken die in veel gevallen specialsitische kennis en know-how vereisen. Wij beperken ons daarbij niet alleen tot het leveren van adviezen. Nauwe betrokkenheid, resultaatgericht denken en sterke, soms niet alledaagse oplossingen maken STE Caribbean N.V. een prettige en effectieve partner op het gebied van safety en security aspecten, alsmede calamiteiten bestrijding.

Het succes van ons bureau komt voort uit de kennis, kunde en inzet van onze medewerkers. Stuk voor stuk professionals met jarenlange ervaring in bedrijfsleven en overheids(brandweer)organisaties. Bijna zonder uitzondering beschikken zij over praktische (brandweer)ervaring. Hierdoor kunnen zij zich snel inleven in de voorgelegde problematiek. Hun instelling is integer en onafhankelijk, maar altijd zeer betrokken bij u, uw organisatie en de gemaakte afspraken.

STE Caribbean N.V. heeft een samenwerkingsverband met het Nationaal Renovatie Platform

Onze samenwerking met het Nationaal Renovatie Platform (NRP) stimuleert het duurzaam gebruik van de bestaande gebouwde omgeving door middel van renovatie en transformatie. Deze maatschappelijke doelstelling wordt sectorbreed gesteund door 55 partners van verschillende soorten private ondernemingen: woningcorporaties, ontwikkelaars, bouwbedrijven, toeleveranciers, adviseurs, architecten, banken, beleggers, een energiebedrijf en een advocatenkantoor. Het NRP organiseert activiteiten op gebied van kennisbevordering, uitwisseling van ervaringen en verbeteren van de randvoorwaarden voor renovatie en transformatie. In werkgroepen wordt aandacht besteed aan o.a. nieuwe verdienmodellen, flexibilisering en het opzetten van een leergang. Voor de beste voorbeelden in de categorieën Renovatie, Transformatie en Gebiedstransformatie reikt het NRP jaarlijks een prijs uit: de Gulden Feniks. Het programma van studiedagen en projectbezoeken waaraan partners van het NRP gratis kunnen deelnemen is te vinden op site www.nrplatform.nl onder agenda.