Duurzaamheid

Dit woord , wordt tegenwoordig te pas en te onpas gebruikt.. Echte duurzaamheid, is het ontwerpen van gebouwen , met grondstoffen , welke geen schade leveren aan het milieu of gemaakt zijn van stoffen welke een negatieve invloed hebben op het milieu. Teven dient hierbij de omgeving betrokken te worden , dat bij eventuele schades geen milieu schade ontstaat aan de omgeving.

Hiervoor is bepalend de verwerking van het afvalwater, beperking van brand , afvalstromen van de gebruikers en uitstoot van schadelijke gassen , welke nodig zijn voor het opwekken van b.v. elektriciteit.

De ervaring welke wij hier mee hebben is o.a. in Abu Dhabi, een gehele stad bouwen , welke minimale energie nodig heeft , volledig is voorzien van blusinstallaties , en minimale uitstoot heeft van Co2

In Nederland  hebben wij de nieuwbouw begeleid van de vliegbasis Eindhoven , welke de hoogste gradatie heeft  van duurzaamheid.

De kosten voor het ontwikkelen van duurzame gebouwen  zij n niet veel hoger , dan standaard gebouwen , als men vanaf de ontwikkeling  hieraan aandacht besteed.
Kort om , Als U start vanaf de tekentafel met de aandacht aan duurzaamheid, bij de ontwikkeling van Uw gebouw of omgeving, levert , dit zeker financiële voordelen op. Niet alleen voor de ontwikkelaar , maar ook voor de gebruiker.